Thyborøn Havn forbereder sig på fremtiden i hverdagen

Strategien er klar og ambitionerne tårnhøje. Det samme er fremdriften på Thyborøn Havn, der gennem de senere år har oplevet en kraftig transformation, som gør at havnen i dag står stærkere, skarpere og langt bedre rustet til fremtiden end længe. Udviklingen er sket med målrettede investeringer, klare prioriteringer og med opbakning fra det lokale erhvervsliv og kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune.

En af investeringerne i Thyborøn Havn er nye kajer, der gør det nemmere og mere effektivt at losse og laste både fisk og gods. Det er afgørende at udvikle og skabe betingelserne for hurtig og effektiv service af kunderne. Tid er penge, og jo hurtigere landingen af både fisk og gods er, desto bedre vilkår har kunderne for at drive deres forretning på havnen. Grundlæggende handler det om god service og optimale fysiske rammer, og her har Thyborøn Havn gennem de senere år vundet stort terræn. Det er sket ved fysisk udbygning af havnearealerne, som i dag tæller i alt 5,5 kilometer kajplads, og en ny flydedok der har en kapacitet på hele 9000 T og som kan tage skibe, der er 120 meter lange og som stikker op til 7,5 meter. Samtidig har vi en god og effektiv infrastruktur for servicen på havnen, der bl.a. omfatter håndværkstjenester, påfyldning af diesel og vand, affaldsopsamling og proviantering. Men bestemt også fordi kunderne har opdaget den helt særlige sjæl, og det DNA vi i Thyborøn er skåret af. I Thyborøn er der en lang tradition indenfor fiskeri. Havnen har dannet fundamentet for liv i byen i mere end 100 år, og den lange fiskeritradition har dannet grobund for en uovertruffen maritim service. De daglige omkostninger ved et fiskerifartøj ligger i dag på niveau med et offshore installationsskib. Når fisken er der, så skal der fiskes. Driftstop tolereres ikke og lynhurtig reaktionsevne er et must. Fleksibilitet, lynhurtig reaktionsevne og et meget højt kompetenceniveau ligger derfor i DNA´et i de store maritime service virksomheder på havnen i Thyborøn. Her sætter vi en ære i at få løst opgaven godt og at få tingene gjort færdige, også selv om opgaven er større eller trækker længere ud end forventet. Arbejdet bliver nemlig gjort færdigt, inden folk går hjem. En kunde, som sejler ind i Thyborøn Havn, kan altid forvente at få en positiv og professionel service, og der findes ikke den opgave, som ikke kan løftes. Det ligger i kulturen og gør en kæmpe forskel i det daglige.

I øjeblikket ruster vi os til fremtiden for ikke at tabe momentum, og ikke slække på den positive udvikling, der allerede er sat i gang. Derfor er vi skarpt fokuseret på at tiltrække nye projekter og aktiviteter til havnen. Allerede i dag står vi stærkt som fiskerihavn, og er i øjeblikket Danmarks tredjestørste målt på landing af fisk. Men vi kan blive endnu bedre og endnu mere attraktive som samarbejdspartner for fiskeriet. Det skal bl.a. ske med udbygning af lossekajerne, så det bliver endnu mere effektivt at lande sine fisk, og ved udbygning af kølerummene på havnen, så vi fortsat kan sikre forbrugerne en ubrudt kølekæde af de friske fisk, der bliver landet i Thyborøn. Samtidig er det vores ambition at vokse og vækste på hele fiskeindustrien. Derfor arbejder vi ligeledes på en optimering af forhold til produktion af fiskeolie og fiskemel samt filetering af konsumfisk. Men strategien omhandler også en større udbygning af godstransporten, at etablere os som et centralt maritimt servicecenter og at blive en attraktiv servicehavn for vind- og offshoreindustrien. Det er allerede lykkedes i nogen grad, da Siemens bruger Thyborøn Havn til installation af de havvindmøller, der netop nu opsættes i Nissum Bredning.

Udviklingen af havnen er overbevisende, opmærksomheden fra kunderne stærk og de erhvervsmæssige aktiviteter på havnen bobler af optimisme og virkelyst, til gavn for beskæftigelsen, til glæde for lokalhandlen i Thyborøn by, for erhvervsudviklingen i regionen og ikke mindst for virksomhederne på havnen, der i disse år oplever stor vækst og ekspansion. Den forøgede aktivitet og de mange succesfulde projekter, der er sat i søen, øger behovet for kvalificeret arbejdskraft. På både den korte og længere bane kan det blive en flaskehals og barriere for at høste det fulde potentiale i det erhvervseventyr, vi med den forøgede investering i havnearealet reelt har sat i gang, hvis vi ikke fortsat kan skaffe den fornødne arbejdskraft. Og som havnedirektør tør jeg godt skrive under på, at alle faglærte arbejdere, uanset om de er smede, skibsmontører, skibstømrer, elektronikmekanikere eller lignende, har gode muligheder for at få udfordrende og spændende jobs på havnen, samme dag de møder op i Thyborøn. Så hurtigt går det lige nu, og faktisk så hurtigt, at den eneste udvej for at følge med udviklingen og væksten, og for ikke at miste ordrer, er at rekruttere medarbejdere fra Østeuropa. Og de er i den grad velkomne. For det aktuelle potentiale skal ubetinget løftes, og dermed medvirke til at skabe fundamentet for nye udviklingsperspektiver, der kan skabe endnu større vækst og dermed endnu flere arbejdspladser i Thyborøn og omegn, hvor der er helt specielt at bo med vand til alle sider og fantastiske mennesker.

Det målrettede arbejde, med at gøre Thyborøn Havn til en mere attraktiv gods- og fiskerihavn for kunder og interessenter, har båret frugt. De tørre men også sprøde tal fortæller, at vi på Thyborøn Havn i 2016 flyttede i alt 1.5 millioner tons gods eksklusiv fiskeriet, og at vi allerede i september i år nåede op på 1.4 millioner tons. Det indikerer om noget, at vi er i fremdrift, og at vi når året er omme, igen har sat ny rekord. Samtidig er det glædeligt at konstatere, at vi for fjerde år i træk har sat rekord både med hensyn til omsætning og overskud. Omsætningen i havnen er gennem de sidste tre år steget fra en omsætning på 36 mio. kr. til det seneste regnskabstal fra 2016 på 43.5 mio. kr. Der er tale om en betragtelig fremgang, som har stor betydning for havnens aktivitetsniveau, og i særdeleshed for det lokale erhvervsliv. Alene det forhold, at overskuddet på havnedriften sidste år blev på hele 11.9 mio. kr. fortæller noget om det stigende aktivitetsniveau, men også om fornuftige investeringer gennem de seneste år. Endelig fortæller resultaterne, at havnen i fremtiden kan generere endnu mere vækst, hvis de rette tilbud og rigtige forhold foldes ud for kunderne.

Jesper Holt Jensen

Havnedirektør
Thyborøn Havn