Sermersooq Business Council tager livtag med fremtiden

Der er fuldt drøn på, og farten er høj i Sermersooq Business Council, der står i spidsen for erhvervsudviklingen i Kommuneqarfik Sermersooq. Erhvervsrådet arbejder i flere spor, men har aktuelt fokus på udvikling af turismeindustrien, iværksætteri, fiskeri og fødevarer samt transport og logistik, hvor især anlæggelsen af en ny havn i Nuuk spiller en central rolle.

Af: Michael Winther

Sermersooq Business Council er placeret i Nuuk, og rådet arbejder på alle aspekter og i alle hjørner af erhvervsudviklingen i kommunen Sermersooq, der dækker Nuuk og Paamiut i Vestgrønland, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit i Østgrønland samt de tilhørende bygder.

SBC er i dag en erhvervsdrivende fond, der i 2012 blev udskilt fra erhvervsudviklingsafdelingen i kommunen, for at kunne agere mere smidigt, operationelt og proaktivt på erhvervsudviklingsbehovet og efterspørgslen på særlige ydelser og ønsker. Det betyder, at SBC i dag har frie hænder til at vælge arbejdsopgaverne og prioritere dem i den rækkefølge, der giver bedst mening med hensyn til at forløse vækstpotentialet og jobskabelsen i regionen.

Større værdi

Grønland byder på flerfoldige oplevelser, og der er noget at hente for enhver uanset interesser. Her en tur på fjorden med isbjerget tæt på.

Det er en række interessenter i Grønlands erhvervsliv, der er stiftere af Sermersooq Business Council. I dag ledes rådet af en bestyrelse, der har indgået en serviceaftale med Kommuneqarfik Sermersooq, om at løfte erhvervsudviklingsopgaverne i den uafhængige og mere fleksible og omstillingsparate organisation.

- Vi lytter og samarbejder bestemt med både kommune og erhvervsliv, og følger naturligvis de politiske strømninger, der hele tiden udvikler sig omkring erhvervsudviklingen og dens støtteområder. Men med fondskonstruktionen er vi blevet mere operationelle og agile i vores samarbejde, og det betyder, at kunderne både oplever og får mere værdi ud af vores rådgivning. Og det er der bestemt behov for i en situation, hvor det grønlandske erhvervsliv aktuelt ser ud til at få flere strenge at spille på, fortæller Stine Selmer Andersen, der er erhvervsrådgiver i Sermersooq Business Council.

Ny erhvervsanalyse

En dugfrisk erhvervsanalyse afgrænset til Nuuk fortæller, at et gennemgående problem for erhvervsudviklingen og dermed væksten lige nu, er at der mangler kompetencer og kapacitet til at løfte mulighederne. Kapitalen til finansiering af nye erhvervsprojekter findes i samfundet, men det altoverskyggende problem med hensyn til arbejdskraft og faglige kompetencer, er en hæmsko, der bremser det momentum Grønland har lige nu for at sætte ekstra turbo på erhvervsudviklingen, og folde nye ideer og forretningsområder ud i fuldt flor.

- Vi har et kæmpe behov for arbejdskraft i Grønland lige nu. Arbejdsløsheden i Nuuk er næsten nul, og det betyder, at alt og alle som kan noget er i beskæftigelse. Vi mangler især IT-kompetencer, kompetencer i den sociale sektor, i byggebranchen som er under stort pres, og ja selv i fiskeindustrien mangler de kompetente medarbejdere. Derfor er der behov for en langsigtet strategi, hvor det offentlige og det private erhvervsliv skal samarbejde om en erhvervsplan, der skal skabe en højere grad af fleksibilitet, og gøre det muligt at handle hurtigt på flaskehalse og andre infrastrukturelle forhold, der bremser erhvervsudviklingen, forklarer souschef Lars Pedersen fra Sermersooq Business Council.

Understøtte infrastruktur

Netop nu er Grønland som helhed i gang med en gigantisk omstilling af arbejdsmarkedet. En omstilling der rækker flere år frem, og som skal skabe fundamentet for nye indtægter og eksporteventyr.

Især er der i øjeblikket fokus på turismen, som hele det grønlandske erhvervsliv forventer sig meget af i det kommende år. Det gælder alt fra krydstogtskibe over kulturrejser til jagt, fiskeri og natur. Men det gælder også udvikling af ny fødevareproduktion, udvikling af fiskeriet med nye råvarer og produkter, og så er der bestemt også øje for de erhvervs- og investeringseventyr, der er forbundet med rigdommene i undergrunden. Her handler det om bl.a. uran, olie og rubiner.

Erhvervsrådgiver Stine Selmer Andersen med erhvervsmæssigt fokus med til at udvikle den nye storytelling om Nuuk.

Endvidere bliver der barslet med planer om en ny containerhavn i Nuuk, ligesom en ny lufthavn er på tegnebrættet. En lufthavn man forventer, vil gøre det både billigere at rejse, gøre det billigere at eksportere og ikke mindst forkorte transporttiden til verden. Kort sagt en investering der på alle måder vil understøtte en styrket infrastruktur, som også er en af problemstillingerne med at skabe mobilitet i den grønlandske erhvervsudvikling.

- Det er en spændende udviklingsproces, vi er i gang med. Vi er optimistiske, og meget ser ud til at lykkes. I hvert fald har vi mange projekter i søen og gennem vores satsningsområde Colourful Nuuk, hvor vi italesætter Nuuk som den arktiske metropol, hvor man kan møde både det moderne og det traditionelle og samtidig kan få byoplevelser og naturoplevelser, har vi fået sat ord på storytellingen om Nuuk. Hertil kommer selvfølgelig en række arrangementer med appeal til turister fra hele verden. Det er bl.a. Food Festival, Qooqqut Festival og Nuuk Nordisk Kulturfestival, bare for at nævne nogle. Og så er vi virkelig aktive på iværksætterfronten, hvor vi stimulerer og understøtter alle initiativer fra både kommende og nuværende iværksættere. Det sker i et strategisk perspektiv, og rummer bl.a. uddannelse og kompetenceudvikling, siger Stine Selmer Andersen afsluttende.