I iværksættervirksomheden Stenklint satser man på akademiske kompetencer til at bringe acceleration i innovationen.

Studenter giver værditilvækst og sætter skub i innovationen

Små- og mellemstore virksomheder kan med en lille investering få sat ekstra kraft på innovationsudviklingen, ved at ansætte studerende i studenterjobs. Det er erfaringen fra murer- og entreprenørvirksomheden Stenklint. De har tre af slagsen og alle rekrutteret på universiteterne.

Af: Michael Winther

Virksomheder, der ansætter sin første akademiker, vil i gennemsnit efter tre år have øget medarbejderstaben med 4,5 personer, i modsætning til virksomheder der ikke har akademikere blandt medarbejderne. Endvidere styrkes overlevelsesraten, ligesom værditilvæksten øges, idet virksomhedens værdi i gennemsnit stiger med hele 38 procent på tre år vokser, sammenlignet med virksomheder uden akademisk arbejdskraft. Det konkluderede en undersøgelse foretaget af Epinion for den faglige organisation Djøf og Akademikernes A-kasse tidligere på året.

Solid værktøjskasse

Undersøgelsen dokumenterede samtidig, at grunden til den positive udvikling for små- og mellemstore virksomheder, der ansætter den første akademiker i medarbejderstaben, er at de akademiske kompetencer understøtter, udbygger og sætter fokus på den nødvendige innovation og udvikling, der er forudsætningen for at overleve i markedet.

- Der er ingen tvivl om, at akademiske kompetencer bringer værditilvækst til smv’erne, når de først bliver lukket ind i maskinrummet. Akademikere er nemlig qua deres universitetsuddannelse skolet til gennem teori og praktiske opgaver, at optimere arbejdsgange og processer. De har erfaring med at skalere, og ved hvad der skal skrues på for at indfri målsætningerne. Og taler vi om djøf’ere i det brede perspektiv, kommer de altså med en solid værktøjskasse, der kan sætte system i salgsgangene, marketingarbejdet, økonomien og kommunikationen. Kompetencer der er nødvendige, når virksomheder vokser eller har ambitioner om at skalere, fortæller Henrik Funder, der er formand for de 25.000 privatansatte jurister og økonomer, der er organiseret i Djøf.

Tænke selv

Administrerende direktør Lars Bonde Lindberg ser studerende som en vigtig arbejdskraft, der kan stille de nye og overraskende spørgsmål.

I murer- og entreprenørvirksomheden Stenklint, der beskæftiger ca. 40 medarbejdere, kender de betydningen og værdien af at have akademiske kompetencer i spil i medarbejderstaben. De har bevidst valgt at bringe akademiske kompetencer ind i virksomheden, ved at ansætte studerende i studenterjobs. Her arbejder de studerende på lige fod med de øvrige ansatte. De får ansvar. De har opgaver, og de får frie hænder til at løse dem. Det er især opgaver indenfor IT og planlægning, som virksomheden søger løftet på den måde.

- Det er en ubetinget succes. Ingen tvivl om det. Som arbejdsgiver går jeg ikke efter nogle bestemte typer af uddannelser. Jeg går efter bolden, og jeg går efter at bringe et akademisk mindset ind i virksomheden. Eneste forudsætning er, at de kan tænke selv. At de kan gennemføre en undersøgelse, foretage en analyse og selv finde den optimale løsning. Og det kan de. Gennem projektarbejde har de nemlig erfaring med at hente information fra mange sider og mange forskellige kilder. Kvantificere det, organisere det og formulere forskellige handlemuligheder. Det er det, der er brug for, og det er det der giver luft til hovedet, så vi kan komme videre, forklarer Lars Bonde Lindberg, der driver Stenklint, og selv har en baggrund som cand. scient. soc. og mangeårig ledelseskonsulent.

Spotte talenter

Som mindre iværksættervirksomhed er der mange opgaver, der skal løftes, og der skal hele tiden være et stramt fokus på bundlinjen for at få det hele til at gå op i en højere enhed. Derfor spiller innovation og nye og smartere måder at gøre tingene på en central rolle i Stenklints forretningsgrundlag og virksomhedsfilosofi. Derfor er der også plads og rum til akademisk underen. Eftertænksomhed som kan gøre nye landvindinger, og som kan medvirke til at konsolidere virksomheden i markedet.

- Som virksomhed skal vi hele tiden rette ind efter tendenserne i markedet og efter kundernes ønsker og behov. Det forudsætter agilitet og fleksibilitet, og det er det, jeg mener, de akademiske kompetencer vi tilfører virksomheden med studenterarbejdskraften, i høj grad understøtter. Vi bliver simpelthen bedre som virksomhed, og har mere at stå imod med. Omvendt er det jo ikke nogen hemmelighed, at studerende er billigere arbejdskraft end en færdiguddannet kandidat. Derfor ser jeg bestemt også ansættelsen af studerende, som en måde jeg kan rekruttere fremtidig arbejdskraft på. Altså spotte talenterne på forkant, fortæller Lars Bonde Lindberg.

Komme med input

Natalie Roosta er studerende på RUC, og sætter pris på den frihed hun har til at løse opgaverne i Stenklint.

Natalie Roosta er 5. semesterstuderende på den Humanistisk-Teknologisk bacheloruddannelse på Roskilde Universitet, og en af de i alt tre studentermedarbejdere i Stenklint. Hun sætter stor pris på sit studenterarbejde, hvor hun får lejlighed til at afprøve teorierne i praksis, og dermed omsætte dem til værdi i virksomheden. Men også at bringe sin praksiserfaring ind i universitetsstudierne og dermed gøre studiearbejdet mere virkelighedsnært.

- Studenterarbejdet er virkelig en øjenåbner. Det er en spændende læringsproces, hvor jeg møder mange forskellige mennesker, og skal forhold mig til problemstillinger og udfordringer, jeg ikke har meget kendskab til. Men jeg lærer og lytter, og jeg bliver hele tiden bedre til at byde ind med konkrete løsninger. Især er det spændende at få en opgave, hvor jeg selv skal vælge metoden, foretage analysen og finde konklusionen. Det er virkelig fedt at blive taget alvorligt, få ansvar og komme med input til værdiskabelsen, og at der bliver lyttet til mine forslag. Det sætter jeg rigtig stor pris på, forklarer Natalie Roosta.