tag en master I Cross-Media Communication

Hvordan spreder jeg mit budskab? Hvordan får jeg engageret min målgruppe og opbygget et brand community? Hvordan udnytter jeg de sociale medier? Hvordan skaber jeg en effektiv kommunikationsstruktur i min organisation?

Alt dette er spørgsmål, som nutidens kommunikatører må stille sig selv. For at arbejde med kommunikation i dag kræver et omfattende kendskab til hele paletten af medier: De gamle, de nye, en- og flervejs, interaktive, deltagelses- og fællesskabsbaserede. Og så kræver det indsigt i, hvordan disse medier skal anvendes, både hver for sig og ikke mindst i samspil med hinanden.

Cross-Media Communication er en master-uddannelse på Københavns Universitet. Den henvender sig til personer, som med udgangspunkt i egen virksomhed eller i eksisterende job i private og offentlige organisationer ønsker at videreuddanne sig inden for tværmedial kommunikation.

Kommunikatører arbejder i et komplekst mediesamfund. De er i dialog med brugergrupper, der ikke blot vil være modtagere. Brugerne vil deltage og medskabe, og det stiller omfattende krav til den effektive kommunikatør. Men også til den effektive kommunikationsafdeling og til den effektivt kommunikerende virksomhed eller organisation.

Det er netop disse problemstillinger, som master-uddannelsen i Cross-Media Communication er skræddersyet til at imødekomme.

Uddannelsen tilbyder nye og væsentlige vinkler på effektiv kommunikation i det nye medielandskab. Det sker ved at bruge teoretiske og praktiske værktøjer på tværs af medier og udtryksformer. Uddannelsen giver f.eks. indsigt i, hvordan sociale medier kan anvendes både i ekstern og intern kommunikation, i markedsføring, i informations- og brandingkampagner og i projekt- og organisationsledelse.

Det vigtige samspil mellem uddannelse og erhverv

Som studerende på masteruddannelsen lærer du de nyeste kommunikationsteorier. Og du lærer at være metodisk i dit arbejde. Med andre ord bliver du teoretisk og praktisk i stand til at analysere og vurdere, hvilke medier, der virker bedst, og hvordan de virker bedst.

Undervisningen tager ofte udgangspunkt i de studerendes egne problemstillinger fra erhvervslivet som cases. Projektarbejde, praktisk udvikling af kommunikationsløsninger (fx apps) og anvendelse af simuleringsværktøjer til træning af effektive mediestrategier er alle integrerede elementer i undervisningen.

Vi har nogle af de dygtigste lektorer og eksperter fra kommunikationsfeltet til at undervise Samtidig gør vi en dyd ud af at præsentere spændende gæsteforelæsere fra erhvervslivet for at gøre undervisningen så relevant som muligt.

Vores ønske er at skabe et samspil mellem kompetencer, de studerende har med sig fra deres professionelle virke og de analytiske, teoretiske og strategiske formidlingsredskaber som uddannelsen giver dem.

Det sker f.eks. over længerevarende forløb, hvor de studerende eksperimenter uden at skulle tænke i øjeblikkelig omsætning. Og hvor det samtidig er muligt at løse arbejdsopgaver for de virksomheder, som de studerende kommer fra.

Gennem årene har adskillige kampagner, som er blevet udfoldet med stor succes, taget deres begyndelse som eksamensprojekter på uddannelsen.

Tværmedial kommunikation fra forskellige vinkler

Som studerende på Cross-Media Communication bliver du introduceret for samtlige centrale dimensioner af kommunikationssituationen: en strategisk dimension, en målgruppedimension, en samfundsmæssig dimension, en juridisk og etisk dimension og ikke mindst en kreativ kommunikationsdimension. Det er netop disse forskellige perspektiver af tværmedial kommunikation, som uddannelsens opbygning tager udgangspunkt i på hver af sine fire moduler.

Tilsammen vil de forskellige fag føre til udarbejdelsen af et masterprojekt. Her får den studerende mulighed for at bringe de forskellige modulers principper i spil og anvende dem på en selvvalgt case. F.eks. en aktuel problemstilling fra deres eget arbejdsliv.

Det valgte én af vores seneste master-studerende eksempelvis at gøre, da hun med sit projekt undersøgte, hvordan Gladsaxe Kommune kunne anvende Instagram til at understøtte og udvikle borgerrettet kommunikation i samspil med andre platforme. Mulighed for at eksamensprojekter kan omsættes til virkelighed er på den måde en væsentlig del af uddannelsen.

Masteruddannelsen egner sig godt til at studere parallelt med sit arbejdsliv. Undervisningen foregår ved intensiv heldagsundervisning fredage og lørdage én gang om måneden. Det giver rig mulighed for planlægge sin læsning indtil næste undervisning.

Et normalt studieforløb strækker sig over to år med ét modul hvert semester, og modul 1-3 kan tages i valgfri rækkefølge eller enkeltvis.

Hvad siger de tidligere studerende?

Medarbejdere fra store selskaber som A.P. Møller-Mærsk, Novo Nordisk og Danske Bank har taget en master i Cross-Media Communication. Og mediehuse som DR og TV2, offentlige institutioner som Forsvaret og Politiet og helt små organisationer sender også kommunikationsmedarbejdere til Københavns Universitet for at få opgraderet deres faglighed.

Master i
Cross-Media Communication

Københavns Universitet
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

4 moduler fordelt på 2 år

Optag hvert år:
15. januar og 1. juli

Kontakt: Kjetil Sandvik,
sandvik@hum.ku.dk

Læs mere på:
crossmedia.ku.dk

Grunden er helt enkelt at det simpelthen kræver effektiv efteruddannelse at kunne formidle effektivt på tværs af medierne. Det er helt afgørende man kan skabe en kommunikation, der er lige så fleksibel, dynamisk og brugerorienteret som de nye medieteknologier. Digital rådgiver Benjamin Elbert, er én af dem, der valgte at efteruddanne sig på Cross-Media uddannelsen:

»Første gang jeg læste, var det primært teori, som jeg forsøgte at sætte ind i en sammenhæng, men når du har en arbejdsmæssig baggrund, kan du sætte det teoretiske i spil i forhold til det praktiske på en helt anden måde. Så selvom uddannelsen er meget teoretisk, bliver det praktiske bundet på hele tiden, og det bruger jeg meget. Alle tingene har været i spil, for der opstod hele tiden situationer i mit arbejde, hvor jeg kunne bruge uddannelsen,« fortæller han.

En anden tidligere studerende har også haft glæde af at se sit kommunikative arbejde i et nyt lys:

»Arbejdet med at anvende tværmediale formidlingsformer har i lige så høj grad bestået af en aflæringsproces som af en indlæring. Gamle, velindarbejdede begreber, metoder og arbejdsprocesser har skullet afmonteres, sættes i parentes eller gentænkes – mange af dem end ikke længere bevidste, før de blev kaldt frem af alt det nye stof og de nye vinkler. Det har været en meget spændende proces, personligt som fagligt«, udtaler Søren Nøhr, kreativ direktør Bates Y&R

Så tag en master i Cross-Media communication, for at få:

  • Analytiske og praktiske evner til at tilrettelægge og gennemføre effektiv, dynamisk og brugerorienteret kommunikation
  • Kompetencer i strategisk tænkning og branding på tværs af sociale medieplatforme
  • Værktøjer til at kunne løse kommu ikative udfordringer samt vurdere og udvikle de mest optimale kommunikationsløsninger både internt og eksternt i en organisation