Innovativt testsystem minimerer erosion og medvirker til...

R&D’s Rain Erosion Tester er internationalt anerkendt og anvendes af flere af verdens førende virksomheder inden for vindmølleindustrien. Testsystemet medvirker til forlængelse af levetiden for vindmøllevinger.

Igennem de seneste par år har R&D fokuseret på udviklingen af en Rain Erosion Tester, som støtter vindmølleindustrien i at forlænge levetiden for vindmøllevinger. Resultatet er et testsystem med kalibreringsprocedurer og en beviselig høj grad af repeterbarhed, som er internationalt anerkendt og anvendes af nogle af verdens førende virksomheder inden for vindmølleindustrien.

Store energimængder går tabt

Erosion på forkanten af vindmøllevinger kan føre til afskalning af vingernes overflade, hvilket giver aerodynamiske tab og dermed potentielt større effekttab. Store mængder energi - svarende til 5-20 % - går tabt som følge af ødelagte vindmøllevingeoverflader, og omkostningerne til vedligeholdelse er enorme. Derfor er det afgørende for vindmølleproducenter, at de i udviklingen af nye vinger har optimale muligheder for at teste forskellige belægninger på forkanten af vingerne. Mere realistiske tests af vindmøllevinger vil føre til en bedre forståelse af den effekt, som regn-erosion har på materialer. Denne viden vil føre til en større effektivitet, reducere omkostninger og medvirke til videreudviklingen af belægninger og materialer.

Realistisk simulering af regn-erosion

R&D’s erfaring og kompetencer inden for testsystemer var en afgørende faktor i udviklingen af Rain Erosion Testeren. Testsystemet er designet til, på realistisk vis, at simulere effekterne af regn-erosion, som vindmøllevinger udsættes for i virkeligheden. ”Det har været yderst gavnligt for udfaldet at have alle kompetencerne internt. Det tætte samspil mellem mekanik, software, automation og el sikrer en bedre systemforståelse samt et bredere perspektiv på udviklingsprocessen,” siger Mads Erik Mathiesen, Key Account Manager fra R&D.

Internationalt anerkendt

R&D’s Rain Erosion Tester har opnået international anerkendelse for produktets driftssikkerhed og dokumenterede repeterbarhed. ”På nuværende tidspunkt anvendes testsystemet af fire virksomheder på verdensplan - heriblandt LM Wind Power, ORE Catapult samt to førende virksomheder inden for vindmølleindustrien,” siger Mads Erik Mathiesen og fortsætter: ”Den dokumenterede repeterbarhed og driftssikkerhed var af afgørende betydning for deres beslutning om at købe vores Rain Erosion Tester.”

Stigende fokus

Grundet Rain Erosion Testerens succes har R&D udbygget sine ressourcer og kompetencer for at sikre et konkurrencedygtigt produkt. ”Vi ønsker at forøge værdien for kunden og tilbyde vindmølleindustrien den mest driftsikre testmetode. Derfor har vi investeret betydelige ressourcer i videreudviklingen af testsystemet. Takket være den interne udvidelse samt tilbagemeldingerne fra vores kunder har vi kvalifikationerne til at undersøge, hvordan vi forbedrer systemet,” siger Mads Erik Mathiesen.

Rain Erosion Tester til flyindustrien

”Vi er ved at undersøge behovet for beskyttende belægninger til flyindustrien.” siger Mads Erik Mathiesen. Tidligere på året leverede R&D en testbænk til test af flymotorer til Rolls-Royce. ”Den viden og de erfaringer, vi gjorde os i forbindelse med Rolls-Royce-projektet, kan vise sig at være yderst værdifulde for Rain Erosion Testerens succes i flyindustrien,” siger Mads Erik Mathiesen.

Forbedret levetid for vindmøllevinger

I samarbejde med DTU Vindenergi, DMI, E.ON, Vattenfall og Vestas er R&D i gang med at kigge nærmere på, hvordan de kan forbedre levetiden på vindmøllevingerne. Det sker gennem projektet EROSION – Wind turbine blade erosion: Reducing the largest uncertanties. Et ambitiøst mål for EROSION-projektet er at reducere reparation og nedetid for vindmøller grundet erosion af forkanter og derved spare millioner af kroner om året.

R&D’s Rain Erosion Tester vil i projektet bidrage med laboratorietest.