Vedligehold af produktionsudstyret skaber værditilvækst i industrien

Tid er penge, og derfor er det afgørende med et velsmut og velfungerende produktionsapparat i virksomhederne, hvis de ikke skal miste momentum og indtjening til bundlinjen. Derfor er det vigtigt at vedligeholde produktionsapparatet i optimal stand, så det er klar til at honorere produktionsbehovet.

Af: Michael Winther

Den Danske Vedligeholdsforening DDV er en ikke branchespecifik forening, der sætter fokus på betydningen af vedligehold af produktionsapparatet i de danske virksomheder. Foreningens fornemste opgave er at italesætte vigtigheden af vedligeholdet af maskiner og apparater i virksomhederne, samt skærpe opmærksomheden på, at manglende vedligehold er ensbetydende med tabt produktivitet og dermed tabt indtjening.

Tabt indtjening

I foreningen er der et skarpt fokus på, at skabe de bedste forudsætninger til at holde hjulene i gang i de danske virksomheder. Det sker ved, at klæde de medarbejdere, der har ansvar for drift og vedligeholdelse i virksomhederne fagligt på. De skal kende de nyeste tendenser, den nyeste viden og den seneste teknologi. Formidlingen sker gennem vidensdeling og erfaringsudveksling, og udmøntes konkret gennem konferencer, afholdelse af temadage samt gennem etablering af netværks-grupper på tværs af brancher og industrisektorer, men også netværks-grupper inden for samme faglige områder. Eksempelvis er DDV, netop blevet opfordret til at etablere en netværksgruppe for ansatte med drifts- og vedligeholdelsesansvar indenfor pharma industrien.

Vi er en forening i øjenhøjde med medlemmerne, og vi lytter og sætter aktiviteter i scene efter medlemmernes behov og ønsker

- Vedligehold af maskiner og apparatur i de danske virksomheder repræsenterer en meget stor samfundsværdi. For uden et intakt produktionsapparat, og et produktionsapparat der er gearet til at tackle forskellige udfordringer, mister virksomhederne indtægter og i værste fald kunder. Derfor er det vigtigt, at ledelserne i virksomhederne har et strategisk og prioriteret sigte for vedligeholdelsesarbejdet. For hvis vedligeholdet er mangelfuldt, eller maskinparken efterhånden er så nedslidt, at den ikke er i stand til at honorere efterspørgsel og produktionseffektivitet har det konsekvenser for indtjeningen på både den korte og den lange bane, fortæller Allan Pedersen, der er uddannet maskinmester og formand for DDV, og selv har en fortid som vedligeholdelseschef på bl.a. Carlsberg.

Dialog og netværk

Foreningen, der næste år har 40 års jubilæum, rækker især ud efter teknikere, ingeniører og maskinmestre, der har ansvar for både strategisk og udførende vedligehold af virksomheders produktionspark, og det uanset om man er medarbejder, chef eller mellemleder.

I dag tæller foreningen i alt 1300 medlemmer, der fordeler sig på både personlige medlemsskaber og firmamedlemsskaber.

- Vi er en forening i øjenhøjde med medlemmerne, og vi lytter og sætter aktiviteter i scene efter medlemmernes behov og ønsker. Samtidig er vi proaktive, og udfylder i videst muligt omfang rollen som videnscenter for foreningens medlemmer. Vi har fingeren på pulsen, og ved hvad der rører sig på den faglige front for vedligehold af produktionsudstyret i industrien både nationalt og internationalt. Derfor er vi også medlem af den europæiske vedligeholdelsesorganisation EFNMS, hvor vi henter dyrebar viden, som vi videreformidler til vores medlemmer. Men i dag er det ikke bare viden og indsigt i teknologien, der er afgørende for at være god til vedligehold af produktionsudstyret. Det handler i lige så høj grad om netværk og faglige kontakter, som kan spørges til råds i forskellige situationer. Derfor satser vi i DDV i udbredt grad på, at skabe dialog og støbe fundamentet for velorganiserede faglige netværk, samt afholde arrangementer bl.a. i form af virksomhedsbesøg hvor medlemmerne kan møde hinanden og knytte nye faglige kontakter. Vi er nemlig forbi den tid, hvor det hele handlede om know how. I dag handler det om know who, der i langt de fleste tilfælde er nøglen til ny viden og inspiration, forklarer Allan Pedersen.

Vedligehold er strategi

Der er mange måder, at organisere vedligeholdet på i forskellige typer af virksomheder. Nogle steder er det organiseret internt, mens det andre steder er eksternt og på tilkald. Men uanset hvordan det er organiseret, skal det være tilgængeligt, og rykke ud når behovet melder sig. Samtidig er det vigtigt, at vedligeholdet har et strategisk sigte, og spiller central en rolle i virksomhedens forretningsgrundlag.

- Investering i produktionsudstyr er en bekostelig affære, der rækker langt ind i fremtiden. Derfor skal der både på forkant, altså inden investeringen foretages, og på bagkant når investeringen er foretaget tænkes i strategiske perspektiver og muligheder. Opgaven ved vedligehold er jo at optimere produktionsgangen, fordi der hele tiden stilles nye krav til at gøre tingene billigere, mere effektivt og hurtigere. Derfor er det også en strategisk overvejelse af teknologisk karakter, om det udstyr man investerer i, kan honorere nye krav til produktionen. For eksempel ved at det kan omstilles og justeres til nye opgavetyper. Og i den slags situationer kan det sjældent betale sig at spare, og det kan det bestemt heller ikke i det daglige vedligehold af maskinparken. Produktionsnedbrud er nemlig det værste og mest ineffektive, der findes, og kan have fatale konsekvenser for bundlinjen, siger Allan Pedersen.

Den Danske Vedligeholdsforening

Få yderligere information om DDV på www.ddv.org. Her får man samtidig en oversigt over arrangementer og møder, ligesom man kan melde sig ind i foreningen.

Foreningen tilbyder endvidere studerende inden for de tekniske uddannelser et gratis medlemskab i studietiden.

Læs mere på

www.ddv.org