På jagt efter fremtiden

Grønland er et land med store muligheder, men også med store udfordringer. Skal ønsket om en mere selvbærende økonomi og bedre social balance opfyldes, kræver det en markant vækst i antallet af private virksomheder.

Erhvervslivet er da også i vækst på mange områder, men skal drømmen om selvstændighed realiseres, skal denne udvikling forstærkes i de kommende år. Der skal med andre ord skabes langt flere højproduktive arbejdspladser i landet. Her er bedre uddannelser til flere mennesker både en nøgle og en akilleshæl. En nøgle, fordi højere kompetencer i sagens natur er en forudsætning for at leve op til de krav, som moderne virksomheder stiller til deres medarbejdere. En akilleshæl, fordi en af de største forhindringer for et mere velfungerende samfund netop er det relativt lave uddannelsesniveau. At alt for mange i hver årgang går ud af skolen uden tilstrækkelige kompetencer til at fortsætte indenfor uddannelsessystemet er en bremse for udviklingen. For erhvervslivet er konsekvensen stor mangel på arbejdskraft.

Med til billedet hører dog, at flere og flere imidlertid tager videregående uddannelser i Grønland. Dette er naturligvis positivt, selv om der er en risiko for, at de i forvejen store sociale forskelle bliver endnu større, hvis man ikke får langt flere med. Fra politisk side er man klar over, at niveauet i folkeskolen skal løftes for at bane vejen til bl.a. erhvervsuddannelserne - en problemstilling, som også virksomhederne har særdeles stor fokus på. Overalt på landets arbejdspladser gøres der meget for at løfte medarbejdernes kompetencer. Erhvervsorganisationen Grønlands Erhverv (GE) er således stærkt engageret i uddannelsespolitikken, både på lokalt, regionalt og nationalt plan. Det er vi, da det generelt lave uddannelsesniveau efter GE´s mening er den vigtigste årsag til den uholdbare økonomiske og sociale ulighed. Det mest effektive instrument er en massiv indsats for at løfte kompetencerne på alle niveauer, da alle tal viser, at folk med arbejdsmarkedsrelevante uddannelser ikke går ledige.

Det glædeligt at konstatere, at der aldrig før har været så mange unge, der tager en uddannelse. Alene i Danmark er der netop nu mellem 700 og 800 grønlandske studerende

Et eksempel på samfundets engagement i uddannelse er de årlige jobmesser for grønlandske studerende i Danmark. Disse er vigtige af flere grunde. For det første er jobmesserne et samlingspunkt, hvor de studerende kan mødes på tværs af uddannelsessteder og studieretninger. For det andet kan repræsentanter fra grønlandske virksomheder, institutioner og offentlige myndigheder her mødes med de studerende og orientere om job- og karrieremuligheder. Ved at styrke kontakten til de studerende i Danmark øges desuden motivationen til at vende hjem efter endt uddannelse. Og netop dette har aldrig været vigtigere end i disse år, hvor erhvervslivet er i hastig forandring - som det øvrige samfund er det.

En positiv statistik

I den forbindelse er det glædeligt at konstatere, at der aldrig før har været så mange unge, der tager en uddannelse. Alene i Danmark er der netop nu mellem 700 og 800 grønlandske studerende. Heraf tegner universiteterne sig for ca. 250, mens resten fordeler sig på en lang, lang række uddannelser inden for alle brancher. Fra pilot, IT og handel over byggeteknik, sundhed, fødevarer og kreative fag til maskinmesteruddannelser og andre maritime fag. Et billede, der stort set svarer til uddannelsesmønstrene i de øvrige nordiske lande.

Som Grønlands største erhvervsorganisation, der repræsenterer langt størstedelen af landets erhvervsmæssige økonomi, deltager GE hvert år i jobmesserne, hvor vi på vores medlemsvirksomheders vegne bidrager til at rekruttere den kvalificerede arbejdskraft, landet har så hårdt brug for.

Når erhvervslivet styrkes, styrkes Grønland, hvis fremtid ikke alene afhænger af havets eller undergrundens rigdomme, men først og fremmest af vores menneskelige ressourcer. Derfor er uddannelse den eneste vejen frem - for den enkelte og til vækst og velfærd for samfundet.

I anledning af GE´s 50-års jubilæum i 2016 blev der produceret en kampagne, der er en hyldest til alle, der har slidt og slæbt for, at vi kan være, hvor vi er i dag - og til de, der i dag arbejder hårdt for, at vores samfund fungerer - går på arbejde, tager en uddannelse og passer på deres familier. Kampagnen har vi kaldt ”På jagt efter fremtiden”, hvor alle i Grønland inviteres til at deltage i en samtale om, hvad vi skal leve af i de kommende år. Hvordan møder vi fremtiden på en måde, der bringer velstand, muligheder og resultater? En fremtid, der ligesom vores historie skal være forankret i et stærkt fællesskab.

Derfor siger vi i GE til alle, der er i gang med en uddannelse: Sammen er vi på jagt efter fremtiden.

Karsten Klausen
Sekretariatschef i Grønlands Erhverv